Anasayfa      İletişim               
 
Yurt Dışından İlaç Temini

BAŞVURU PROSEDÜRÜ


Sosyal Güvenlik Kurumu:

 SSK

1)Hastanın kimlik fotokopisi.
2)Hastanın sağlık karnesi ön yüz fotokopisi (Sağlık karnesi olan hastalar)
3)SSK Çalışanlar için vizite kağıdı
4)Uzman doktor  tarafından yazılan (kurum karnesine) reçete aslı ve fotokopisi (Reçetede ilaç adı , kullanım dozu , kutu adedi-yazı ve rakam ile-protokol no , teşhis , tarih ve Dr. İmza-kaşesi eksiksiz olmalıdır) ,Ankara’daki hastalar için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden İthal izni alınmalıdır.
5)Resmi sağlık kurulu raporu örneği (aslı gibidir onaylı) )(Sağlık kurulu raporunda ilaç adı ve kullanım dozu eksiksiz yazmalıdır)
6)Yatan hasta reçetelerinde hastanın kaç gün yatacağını gösterir doktor notu (5günlük dozu  geçiyor ise)(Başhekimlik kaşe ve mührü , hastane eczacısının kaşesi ve ‘hastanemizde yoktur’kaşesi vurulacak)
7)İletişim adres ve telefon bilgileri

EMEKLİ SANDIĞI (Emeklileri)

1)Hastanın kimlik fotokopisi.
2)Hastanın sağlık karnesi ön yüz fotokopisi (Sağlık karnesi olan hastalar)
3) Uzman doktor  tarafından yazılan (kurum karnesine) reçete aslı ve fotokopisi (Reçetede ilaç adı , kullanım dozu , kutu adedi-yazı ve rakam ile-protokol no , teşhis , tarih ve Dr. İmza-kaşesi eksiksiz olmalıdır) ,Ankara’daki hastalar için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden İthal izni alınmalıdır.
4)Resmi sağlık kurulu raporu örneği (aslı gibidir onaylı) )(Sağlık kurulu raporunda ilaç adı ve kullanım dozu eksiksiz yazmalıdır)
5)Yatan hasta reçetelerinde hastanın kaç gün yatacağını gösterir doktor notu (5günlük dozu  geçiyor ise)(Başhekimlik kaşe ve mührü , hastane eczacısının kaşesi ve ‘hastanemizde yoktur’kaşesi vurulacak)
6)İletişim adres ve telefon bilgileri


BAĞ-KUR

1)Hastanın kimlik fotokopisi.
2)Hastanın sağlık karnesi ön yüz fotokopisi (Sağlık karnesi olan hastalar)
3) Uzman doktor  tarafından yazılan (kurum karnesine) reçete aslı ve fotokopisi (Reçetede ilaç adı , kullanım dozu , kutu adedi-yazı ve rakam ile-protokol no , teşhis , tarih ve Dr. İmza-kaşesi eksiksiz olmalıdır) ,Ankara’daki hastalar için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden İthal izni alınmalıdır.
4)Resmi sağlık kurulu raporu örneği (aslı gibidir onaylı) )(Sağlık kurulu raporunda ilaç adı ve kullanım dozu eksiksiz yazmalıdır)
5)Yatan hasta reçetelerinde hastanın kaç gün yatacağını gösterir doktor notu (5günlük dozu  geçiyor ise)(Başhekimlik kaşe ve mührü , hastane eczacısının kaşesi ve ‘hastanemizde yoktur’kaşesi vurulacak)
6)İletişim adres ve telefon bilgileri


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
İthal İlaç Birimi
Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9
Çankaya/ANKARA
Tel : 0312 409 81 81

(Yukarıdaki belgeler adresimize APS veya kargo ile gönderilecektir)


Yeşil Kart:

Yeşil kart sahiplerinin öncelikle bağlı bulundukları Valilik ve Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.İlgili vakıf ilaç ücretini yatırmayı kabul ettiğini gösterir bir yazı ekinde hastanın reçete ve sağlık kurulu raporunu tarafımıza gönderdiğinde yazılı olarak ilaç adedi, fiyatı ve hesap numaramız bildirilmektedir.Ücret vakıf tarafından yatırıldığında ilaç temini yapılmaktadır.


Diğer:

Sosyal Güvenlik Kurumu , 657’ye tabi devlet memurları ve yeşil kartlı hastalar dışındaki kurumların Birliğimize faks yolu ile başvurmaları yeterlidir.0312 409 81 13 nolu faksa reçete, sağlık kurulu raporu ve iletişim adres ve telefon numaralarını fakslamaları gerekmektedir.

Kan Ürünleri

Ülkemizde ruhsatlı olduğu halde çeşitli sebeplerle piyasada yeterince bulunmayan I.V. İmmunglobulin preperatları Sağlık Bakanlığı’nın izni ile Türk Eczacıları Birliği tarafından temin edilmektedir.İzlenecek yöntem sırasıyla aşağıdaki gibi uygulanacaktır;

-I.V. İmmunglobulin reçetesi Bölge Eczacı Odasına iletilecek, eğer sisteme dahil eczanelerde              I.V. İmmunglobulin bulunuyor ise eczanelerden temin edilecektir.

- I.V. İmmunglobulin bulunmuyor ise Bölge Eczacı Odası tarafından ilacın olmadığına dair ibare konularak bu reçete Türk Eczacıları Birliğine iletilecektir.Türk Eczacıları Birliği  tarafından I.V. İmmunglobulin preperatı hastaya ulaştırılacaktır.Bu reçetelerin onaylı endikasyonlarındaki kullanımlarında Sağlık Bakanlığı’ndan bir izin alınmayacaktır.

Gerekli evraklar bölümündeki evraklara ek olarak 3 nüsha kan ürünü reçetesinin (mor reçete) tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Numaraları

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
İthal İlaç Birimi

Tel: 0 312 409 81 81
Faks: 0 312 409 81 13

Akbank Çankaya Şubesi
"TEB İlaç" Adlı Hesap
305 0068078-5

İş Bankası Farabi Şubesi
Hesap Numarası
4240 374420
(Havale ücreti ödenmeyecektir.)

İthal İlaç Personeli 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
İthal İlaç Birimi
Tel: 0 312 409 81 81

Uzm.Ecz.Şebnem ŞİMŞEK (İthal İlaç Birim Koordinatörü)
Ecz.Gülcan ÖZCAN (İthal İlaç Birim Koordinatör Yardımcısı)
Ecz.Oya ÇULHA
Ecz.Esin YAVUZ
Ecz.Esranur TÜRKLER
Gözde BAYRAM
Nazlı YÜKSEL
Semra SEZGEL
İnsaf GÜRSOY
Gülperi YILDIZ
Şengül ENGİN
Mustafa YILDIRIM
Halime Ayşe İPEKÇİ (Muhasebe)
Hasan Hüseyin BALTA (Muhasebe)


GÖNDERİ ADRESİ

İTHAL İLAÇ BİRİMİ
Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9
Çankaya/ANKARA
Tel : 0312 409 81 81